MITASA telah menghantar surat memohon penangguhan sekali lagi gunapakai syarat baru untuk kenaikan pangkat pensyarah pada 21 Mei 2018 lalu.   Mewakili ahli-ahlinya, MITASA mengucapkan terima kasih kepada Y.Bhg Prof. Emeritus Dato’ di atas penangguhan kali ke dua pelaksanaan syarat baru kenaikan pangkat ke DM52 pensyarah UiTM ke tarikh yang akan dimaklumkan kemudian