Print
Berita Semasa
Hits: 194

Mohon kerjasama semua warga akademik UiTM untuk menjawab soalan survey dari HEA UiTM. Ini adalah hasil dari permohonan MITASA untuk ditangguhkan lagi pelaksanaan pekeliling baru kenaikan pangkat. (rujuk  http://mitasa.uitm.edu.my/v2/index.php/en/info/berita/semasa).  Soalannya sangat baik.  Harap semua pensyarah dapat menjawabnya.  Jadi, tolonglah sebarkan.

  https://www.surveymonkey.com/r/HEApangkat