1. Meneruskan kecemerlangan university  melalui pendidikan fleksibel @ pendidikan luwes.
2. Lonjakan 10 di bawah pppn (pt) sebagai asas melahirkan pelajar holistic..
3. Mengubah landskap university  tranformation malaysia melalui 5 playbooks. 1 green book on governance and effectiveness telah dilancarkan.