Ahli mitasa boleh memcadangkan sebarang usul untuk Mitasa pertimbangkan membawanya ke dalam MBJ. Sesuatu usul tersebut mestilah berkaitan masalah umum (membabitkan ramai pensyarah). Usul yang merujuk terus kepada masalah individu tidak dibenarkan. Sila isikan borang Cadangan Usul MBJ.