MITASA mengucapkan terima kasih kepada Cik Norleydiaini Daud staf Bahagian Gaji, Bendahari UiTM di atas kerjasama dan bantuan yang diberikan kepada MITASA.