TAJUK USUL  : PENAMBAHBAIKAN PENYELENGGARA ASRAMA PELAJAR LUAR NEGARA


1.0  TUJUAN

 Memohon Pihak Pengurusan UITM menambahbaikan penyelenggara Asrama Pelajar dari luar negara.

2.0 LATAR BELAKANG

 MITASA menerima aduan penyelengaraan asrama yang menempatkan pelajar-pelajar dari luar negara tidak diselenggarakan dengan baik terutamanya dari aspek kebersihan dan kemudaham fasiliti .

 Pelajar dari luar negara ini membayar yuran asrama tetapi kemudahan dan kebersihan tidak disediakan dan diselenggaran dengan baik.

 
3.0  CADANGAN

Bagi menjaga imej UiTM, MITASA mencadangkan agar asarama pelajar dari luar negara ini dijaga dengan lebih baik terutamanya dari segi aspek kebersihan. Mohon disediakan kemudahan wifi.

Pelajar ini merupakan duta negara mereka. Jika Office of International Affairs(OIA) tidak mengambil langkah segera, ini akan memberi gambaran imej yang tidak baik kepada UiTM..


4.0  PENUTUP

 MITASA berharap cadangan ini mendapat perhatian dari pengurusan UiTM