TAJUK USUL :        PENGISIAN JAWATAN NAIK PANGKAT PENOLONG PENSYARAH (UiTM)

 

1.0 TUJUAN

Memohon kekosongan jawatan naik pangkat DM32, DM34 dan DM40 segera diisi

2.0 LATAR BELAKANG

 2.1       Terdapat kekosongan jawatan naik pangkat DM32, DM34 dan DM40 apabila berlaku persaraan atau kematian kakitangan.

 2.2       DM40 adalah gred yang baru diwujudkan mengikut pekeliling perkhidmatan 2016.

 2.3       Sangat jarang disiarkan iklan kenaikan pangkat untuk Penolong Pensyarah sehingga ada Penolong Pensyarah yang bersara dalam gred jawatan yang beliau dilantik (Cth Lantik DM29 bersarapun DM29).

 2.4       Mengikut pekeliling perkhidmatan 2016, Penolong Pensyarah yang memiliki Ijazah adalah layak dipertimbangkan untuk lantikan ke DM41.

 
3.0  CADANGAN

3.1.      Memastikan Penolong Pensyarah tidak bersara dengan gred DM29.

3.2.      Memastikan kekosongan jawatan tidak terbiar kosong.          

3.3.      Melantik Penolong Pensyarah yang berijazah untuk dilantik ke DM41.

 
4.0  PENUTUP

Diharap cadangan dan usul ini mendapat pertimbagan sewajarnya dan diluluskan.