TAJUK USUL :  Usul DEMC DITERUSKAN SEBAGAI KLINIK/HOSPITAL PANEL UiTM UNTUK KAKITANGAN UiTM

1.0 TUJUAN : Memohon UiTM  melantik kembali DEMC sebagai klinik atau hospital panel UiTM


2.0 
LATAR BELAKANG

 2.1. Majoriti staf UiTM yang tinggal di Shah Alam memilih untuk mendapatkan rawatan dari klinik panel DEMC sebelum  ia ditamatkan kerana ubat-ubatan dan perkhidmatannya 24 jam sehari.

 2.3  MITASA telah menghantar petisyen kepada ahli untuk mengetahui sejauhmana ahli bersetuju DEMC diteruskan sebagai panel UiTM.

 2.4 MITASA mendapat maklumbalas dari ahli yang rata-rata bersetuju DEMC diteruskan sebagai salah satu dari klinik panel UiTM.


3.0 CADANGAN

MITASA mencadangkan agar  UiTM meneruskan kembali pengambilan DEMC sebagai klinik/hospital panel UiTM setelah DEMC memperbaharui lesen klinik mereka

4.0 PENUTUP

MITASA memohon cadangan ini dipertimbangkan dan diterima.