Slot MITASA dalam program pertama pensyarah baru.

MITASA memohon untuk diberikan slot dalam setiap program pertama untuk pensyarah baru.

Keputusan: Pengurusan UiTM bersetuju.

 

Pengurangan ATA kepada staf yang mempunyai anak istimewa.

MITASA memohon agar ATA staf yang mempunyai anak istimewa dikurangkan.

Keputusan : Tidak berjaya

 

Usul percepatkan proses pembayaran gaji kepada pensyarah PTFT .

Keputusan :Pengurusan UiTM ambil maklum untuk penambahbaikan

 

Memperkasakan ACIS

MITASA memohon diperbanyakkan kurusus-kursus di ACIS bagi memperkasakan ACIS sama seperti di universiti lain.

Keputusan: Pengurusan UiTM tiada halangan Cuma pada masa ini kursus yang sedia ada akan diperbanyakkan sebelum menambah dengan kursus baru.