MEMORANDUM MEMARTABAT DAN MENTRANSFORMASIKAN PROFESION PENSYARAH UNIVERSITI


Para pensyarah universiti (PU) merupakan antara kumpulan utama yang melahirkan modal insan negara berpengetahuan tinggi dan berinovatif bagi semua sektor perkhidmatan. Majlis Persatuan Akademik Malaysia (MAAC) yang mewakili 30,000 orang pensyarah universiti (PU) di seluruh negara berterima kasih atas keprihatinan kerajaan selama ini.

Namun demikian, dalam memartabat dan mentransformasikan profesion pensyarah universiti (PU), MAAC mengemukakan tujuh (7) perkara yang mendesak dan perlu diselesaikan segera, iaitu:

  1. Skim perkhidmatan dan saraan universiti sedia ada ditransformasikan bagi meningkatkan kecemerlangan dan kesarjanaan serta mengiktiraf profesion pensyarah universiti (PU).
  2. Kuasa Autonomi Universiti menjamin kebajikan pensyarah universiti (PU) terus terbela dan terpelihara.
  3. Peruntukan dana penyelidikan pensyarah universiti (PU) ditambah bagi menggalakkan pengembangan dan pembangunan produk, pengkomersilan dan harta intelek.
  4. Pensyarah universiti (PU) menganggotai Majlis Bersama Kebangsaan (MBK).
  5. Pemimpin persatuan pensyarah universiti (PU) dilantik sebagai Senator di Dewan Negara.
  6. Pensyarah universiti (PU) dilantik sebagai pakar rujuk/penasihat dalam bidang kepakaran masing-masing di kementerian, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan industri.
  7. Pensyarah universiti (PU) dilantik sebagai Penasihat Kedutaan di luar negara mengikut kepakaran mereka masing-masing.

 

PROF. MADYA DR. MOHD IDRUS HAJI MOHD MASIRIN

Pengerusi, Majlis Persatuan Akademik Malaysia (MAAC)

 

Disahkan oleh,

 Y.BHG. PROF. DATO’ DR. RUJHAN BIN MUSTAFA

Ketua Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia

 Tarikh: 28 Jun 2012

 

Konvensyen Akademik Kebangsaan Universiti  Awam Malaysia 2016 (KAKUAM 2016) akan diadakan pada 19-20 September 2016 di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) merupakan antara aktiviti utama Kongres MAAC (Persatuan Akademik Universiti Awam Malaysia). Konvensyen ini akan menghimpunkan seramai lebih 300 pemimpin-pemimpin persatuan dan kesatuan universiti-universiti awam Malaysia. AJK Induk dan AJK Pelaksana KAKUAM 2016 yang diterajui oleh PERSATU  UUM, MITASA UiTM serta PERKASA UTHM telah menjalankan amanah merealisasikan konvensyen ini. Mesyuarat pada 24-25 Ogos 2016 adalah merupakan persediaan akhir sebelum berlangsungnya konvensyen tersebut.  Komitmen yang ditunjukkan oleh semua pemimpin persatuan/kesatuan UA Malaysia diharap dapat meningkatkan lagi profession akademik universiti Awam Malaysia. KAKUAM 2016 diharap menjadi platform untuk semua persatuan/kesatuan melihat kembali hala tuju profession warga akademik universiti awam Malaysia.  Resolusi Konvensyen nanti diharap dapat memberi nilai tambah yang lebih baik terhadap profession dan masa depam warga akademik UA.

 

Sekitar Mesyuarat KKAUM 2016 Di Akept Pada 24-25 Ogos 2016

 Aras 3,  Bilik Sindikit, AKEPT. Terima kasih kepada AJK Induk dan AJK Pelaksana yang telah berkorban masa hadir mesyuarat terakhir KAKUAM 2016. 

 

MEMORANDUM ‘STATUS QUO’ DI UiTM SHAH ALAM


1. PENGENALAN
Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM (MITASA) mendokong penuh misi dan visi UiTM untuk menjadi universiti yang menghasilkan graduan yang berdaya saing seramai mungkin. Bagaimanapun terdapat kelemahan dalam perancangan penambahan pelajar UiTM. Strategi yang diambil dalam melaksanakan visi ini antara yang utama adalah pembinaan kampus PFI dan pensejajaran kampus. Perlaksanaan pensejajaran/PFI memberi impak besar kepada semua peringkat iaitu pelajar, kakitangan akademik dan kakitangan bukan akademik yang melibatkan isu pepindahan. Kami telah menyatakan secara lisan isu perpindahan ini kepada pihak pengurusan UiTM, tetapi telah tidak dipersetujui dan mencadangkan pensyarah yang tidak bersetuju dipindahkan supaya berhenti. Olehitu ramai pensyarah berpendapat bahawa dengan menggantikan kepimpinan UiTM sekarang kepada kepimpinan yang baru, barulah isu perpindahan ini ada harapan dapat diselesaikan.
2. ISU PERPINDAHAN
Isu pepindahan ini adalah isu yang besar yang merupakan perkara terakhir sepatutnya dilaksanakan. Ini bermaksud hanya keperluan yang amat mendesak barulah ianya dilaksanakan. Alasan yang datangnya dari kesilapan membuat perancangan ataupun untuk memenuhi objektif yang tidak utama adalah amat dikesali dan boleh dianggap satu bentuk penganiayaan.
Yang pertama, kesilapan perancangan UiTM dengan membina kampus PFI yang banyak sehingga gagal mendapatkan pelajar dan pensyarah yang berpengalaman secukupnya. Kesannya, pelajar/pensyarah dari kampus lain dipindahkan ke kampus PFI. Yang kedua, pihak UiTM didapati ingin memenuhi objektif yang bukan utama dengan cuba melaksanakan konsep universiti dua tier. Konsep ini bukan keperluan mendesak UiTM dan tidak memenuhi tujuan utama UiTM diadakan. Pelbagai masalah akan timbul bila konsep ini dilaksanakan. Antara kesannya adalah pelajar sarjana muda dipindahkan keluar dari kampus UiTM Shah Alam. Ini adalah kerana kampus UiTM Shah Alam ingin dijadikan kampus UiTM tier satu yang mengendalikan program pasca siswazah sahaja. Olehkerana tiadanya pelajar sarjana muda, maka ramailah pensyarah dipindahkan atas sebab tiada pelajar untuk diajar di kampus UiTM Shah Alam. Dua perkara inilah yang menyebabkan berlakunya perpindahan yang menyusahkan.
Dari sudut perlaksanaan pula kami dapati walaupun diwar-warkan semua pelajar sarjana muda mesti meninggalkan kampus UiTM Shah Alam, tetapi pada akhirnya masih ada pelajar sarjana muda yang tidak dipindahkan atas pelbagai alasan. Perlaksanaan yang tidak konsisten dan memilih-milih adalah satu bentuk kezaliman. Bagi pihak pensyarah pula, ramai pensyarah senior tidak boleh berada di UiTM Shah Alam dan terpaksa berpindah kerana tiada pelajar sarjana muda lagi di kampus UiTM Shah Alam untuk diajar walaupun pensyarah senior ini telah dijanjikan tidak berpindah satu ketika dahulu.
Persoalannya, adakah perkara sebesar ini, iaitu perlaksanaan universiti dua tier di UiTM, telah mendapat persetujuan dari KPM. Justru itu MITASA mencadangkan ‘status quo’ di UiTM Shah Alam.

Rujukan : MSS013/08/2014(652)
Tarikh : 29 Ogos 2014

YB Dato’ Seri Idrus Bin Jusoh
Menteri Pendidikan II
Pejabat Menteri Pendidikan II
Aras 18, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62502 W.P. PUTRAJAYA.
YB Dato Seri,

MEMOHON MENETAPKAN PERMULAAN KELENDER AKADEMIK UITM BAGI SEMUA PROGRAM PADA AWAL BULAN JULAI.

Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.

Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM (MITASA) ingin memohon agar permulaan semester pertama bagi semua program (Asasi/Diploma/Sarjana Muda/Sarjana/PhD) di UiTM diselaraskan pada awal bulan Julai setiap tahun. Perubahan ini boleh dilakukan secara berperingkat selama tiga tahun.

Berikut adalah tiga sebab utama permohonan ini dibuat:-

1. Kebanyakan tarikh cuti sekolah akan menjadi hampir serentak dengan cuti pertengahan semester dan cuti di antara semester UiTM. Ini akan memudahkan keluarga merancang percutian dengan semua ahli keluarga dan seterusnya menyumbang kepada pembentukan keluarga yang harmoni. Perkara ini sangatlah penting kerana ikatan kekeluargaan yang utuh menyumbang kepada peningkatan produktiviti rakyat malaysia.
2. Memudahkan pihak pentadbir mengagihkan beban tugas pensyarah dengan lebih efisyen dan adil. Bukan sahaja boleh memuaskan hati pensyarah malah pensyarah juga dapat menguruskan aktiviti akademik dengan lebih teratur kerana kesan dari penyelarasan waktu aktiviti pembelajaran dan pengajaran (P & P) bagi semua program.
3. Semua pensyarah boleh mengambil bahagian dalam semua aktiviti akademik kerana mempunyai jadual P & P yang sama. Penglibatan pensyarah dalam semua aktiviti akedamik sangat penting dalam rangka meningkatkan produktiviti para pensyarah.

 

Sehubungan itu, saya mewakili ahli-ahli MITASA sangat berharap agar YB Dato Seri selaku Menteri Pendidikan 11 di Kementerian Pendidikan dapat menyokong permohonan MITASA.
Kerjasama dan keprihatinan YB Dato Seri dalam hal ini sangat diharapkan dan diucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalam.

“BERKHIDMAT UNTUK MITASA DAN UiTM”

Yang Menjalankan Tugas


__________________________
DR NORMALY KAMAL ISMAIL
PRESIDEN MITASA

s.k


1. Y.Bhg.Tan Sri Dato’ Sri Prof Ir Dr Sahol Hamid Bin Abu Bakar, FASc
Naib Canselor
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor

2. YBhg. Dato' Prof. Dr. Asma binti Ismail
Ketua Pengarah Pendidikan
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pendidikan Malaysia

1. Meneruskan kecemerlangan university  melalui pendidikan fleksibel @ pendidikan luwes.
2. Lonjakan 10 di bawah pppn (pt) sebagai asas melahirkan pelajar holistic..
3. Mengubah landskap university  tranformation malaysia melalui 5 playbooks. 1 green book on governance and effectiveness telah dilancarkan.