Pagi ini, 23 Disember 2016, MITASA  menyampaikan sendiri dua pucuk surat terus kepada Y. Bhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said, Naib Canselor UiTM. Alhamdulillah di samping menghantar surat,  MITASA telah diberi kesempatan untuk menyampaikan keresahan kakitangan akademik UiTM ahli MITASA secara terus kepada Naib Canselor . Kita tunggu laporan penuh pertemuan MITASA pada pagi ini dengan Naib Canselor UiTM berhubung dengan isu syarat baru kenaikan pangkat 2017. 

Tahniah kepada Prof.Madya Dr Ahmad Mazli Muhammad yang telah diumumkan sebagai Dekan baharu Akademi Pengajian Bahasa (APB). MITASA berharap beliau dapat melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan cemerlang.

Tindakan SEGERA:

1. Kenyataan Siaran Berita Dalaman ( Khas Untuk Ahli / Stakeholders MITASA)

Penafian Menerima Pemurnian Skim Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik UiTM, Tahun 2017 seperti yang di VIRAL merujuk sesi taklimat TNC HEA UiTM, di Fakulti Perakaunan Kampus Puncak Alam pada 16.12.2016 ( DK 200).

Mesyuarat Tergempar EXCO MITASA juga bersetuju berkaitan ketetapan berikut:

1. Menolak Sebulat Suara Sebarang Bentuk Pekeliling Pemurnian Skim Gaji Baru 2017, Pensyarah Akademik UiTM yang tidak berpihak kepada kebajikan dan pembangunan kompetensi majoriti pensyarah UiTM.

2. Memohon Pengurusan Tertinggi UiTM khususnya TNC HEA memanggil dan memberikan taklimat khas serta mendapat persetujuan bersifat menang- menang, Ketua-Ketua Bahagian ,Kesatuan serta Persatuan sebelum bercadang membawa DERAF Pekeliling Kenaikan Pangkat UiTM ke Mesyuarat LPU untuk sebarang kelulusan.

3. Menolak dengan keras, cadangan kenaikan pangkat Pensyarah Kanan DM52, merujuk 20 tahun perkhidmatan seperti yang dicadangan oleh TNC HEA UiTM

4. Mendesak Pengurusan Tertinggi UiTM Khususnya TNC HEA mengekalkan Track Laluan Kerjaya 3 dan 5 tahun sebagai syarat permohonan pangkat Pensyarah Kanan DM52.

5. Memohon Pengurusan Tertinggi UiTM termasuk TNC HEA memberikan tempoh sekurang-kurangnya "tempoh tenang" atau peralihan 5 Tahun, kepada stakeholders atau pensyarah UiTM sebelum memperkenalkan apa-apa pekeliling baru.

6. Menyokong keperluan pengambilan Pensyarah Muda atau Baru yang memiliki PhD sebagai syarat kemasukan perlantikan baru ,namun syarat ini tidak melibatkan pensyarah yang telah dilantik dan bertugas di UiTM seperti sedia kala, sebelum pekeliling baru dikeluarkan.

7. Sebarang keputusan pekeliling baru yang melibatkan kakitangan akademik UiTM tidak sewajarnya direalisasikan secara tergesa-gesa dan membawa kerugian dari segi perkembangan kerjaya, kompentensi dan masa hadapan majoriti kakitangan akademik.

8. Memohon setiap PTJ mahupun Fakulti menepati keperluan Piagam Pelanggan Pemprosesan Dokumen Kenaikan Pangkat Di hantar segera kepada LPU , Senat dan Majlis Sumber Manusia UiTM Shah Alam, setelah diselesaikan diperingkat PTJ atau Fakulti mengikut KPI Pemprosesan Dokumen yang efisen.(Keperluan menghantar segera permohonan yang telah diluluskan dan tidak perlu , menunggu kelompok permohonan baru).

‘PENAFIAN PERSETUJUAN PEMURNIAN PEKELILING BARU KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN AKADEMIK 2017 ‘

Kesatuan Kakitangan Akademik, Universiti Teknologi MARA(UiTM), MITASA memaklumkan penafian terhadap Pemurnian Pekeliling Baru Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik UiTM (2017), seperti mana yang dihebahkan menerusi sesi taklimat oleh Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik Dan Antarabangsa (TNC HEA, UiTM) di Fakulti Perakaunan Kampus Puncak Alam pada 16 Disember 2016.


Keputusan Muktamad Mesyuarat Tergempar EXCO MITASA pada 19 Disember 2016 di Pejabat Rasmi Presiden MITASA UiTM Shah Alam pada jam 5.30petang telah sebulat suara membuat penetapan berikut ;

Menolak Pemurnian Pekeliling Baru Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik UiTM 2017, yang dilihat tidak berpihak terhadap kebajikan dan pembangunan kompetensi majoriti pensyarah akademik UiTM.

Menolak sepenuhnya cadangan kenaikan pangkat Pensyarah Kanan DM52 merujuk tempoh perkhidmatan 20 tahun yang dicadangkan melalui pekeliling baru 2017 oleh TNC HEA UiTM.

Menolak syarat keperluan kelulusan akademik tertinggi untuk motif kenaikan pangkat dari kalangan kakitangan akademik UiTM, bersandarkan kepada Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam(JPA) tiada sebarang terma mahupun syarat dikenakan terhadap mana-mana kakitangan akademik untuk kenaikan pangkat DM52 / DM54 mahupun VK7.

Memohon Pengurusan Tertinggi UiTM atau TNC HEA memberikan taklimat penuh kepada Kesatuan, Unit dan Bahagian serta Fakulti, berkaitan Pekeliling Baru Kenaikan Pangkat Pensyarah Akademik yang bersifat Menang-Menang sebelum diwartakan kepada Stakeholders

Memohon mengekalkan Track Laluan Kerjaya, Pengisian Borang Tiga(3) dan Lima(5) Tahun Perkhidmatan bagi tujuan syarat kenaikan pangkat Pensyarah Kanan seperti dalam pekeliling yang sedia ada.

Memohon Pengurusan Tertinggi UiTM atau TNC HEA memberikan “Tempoh Bertenang” atau Peralihan selama lima(5) tahun sebelum sesuatu Pekeliling Baru diimplementasikan dari kalangan pensyarah akademik atau stakeholders

Memohon Pengurusan Tertinggi UiTM atau TNC HEA tidak membuat apa-apa penggubalan dasar, polisi serta pekeliling secara tergesa-gesa yang sebenarnya membawa kerugian yang besar serta impak negatif terhadap kompetensi serta motivasi dan juga perkembangan kerjaya majoriti Pensyarah Akademik UiTM.

Memohon Pengurusan Tertinggi UiTM atau TNC HEA memantau, memberikan penelitian serius terhadap sistem penyampaian perkhidmatan khususnya SOP pemprosesan dan penghantaran permohonan kenaikan pangkat di peringkat Pusat Tanggungjawab(PTJ) Kampus Cawangan dan juga Fakulti yang dikhuatiri masih melambatkan penghantaran kelulusan permohonan kenaikan pangkat pensyarah kepada LPU, Senat dan juga Majlis Sumber Manusia UiTM di Shah Alam.

Menyokong keperluan pewujudan pekeliling baru, bagi syarat pengambilan Pensyarah Baru UiTM, mulai tahun 2020 dalam seluruh sistem UiTM menerusi kelayakan kelulusan peringkat Doktor Falsafah(PhD), justeru itu pekeliling baru ini tidak termaktub dan memberikan implikasi kepada pensyarah yang telah atau sedang berkhidmat dalam seluruh sistem UiTM.

Kesatuan Kakitangan Akademik, Universiti Teknologi MARA(UiTM), MITASA amat memandang serius terhadap rungutan, tekanan, situasi panik, kebimbangan melampau, serta pelbagai aduan secara berterusan dari kalangan seluruh Ahli MITASA yang juga merupakan pensyarah akademik UiTM (9,200 warga akademik).Untuk sebarang pertanyaan dan kemusykilan berhubung Siaran Berita Dalaman sila layari portal dan laman sosial rasmi MITASA (mitasa.uitm.edu.my), atau hubungan Setiausaha Kerja MITASA di talian 03-55225239.


Sekian.


Kenyataan dikeluarkan oleh
Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM (MITASA)
20 Disember 2016

 

 

Pada 15 Disember 2016 berlangsung taklimat garis panduan kenaikan pangkat tahun 2017. Hasil dari taklimat tersebut, MITASA menerima panggilan telefon dari ahli-ahli menyatakan rasa tidak gembira dengan beberapa syarat baru kenaikan pangkat yang akan dilaksanakan pada Januari 2017. MITASA akan mengadakan mesyuarat tergempar pada 19 Disember 2016 untuk meneliti perkara ini. Mohon semua ahli MITASA di seluruh kampus UiTM bertenang.

Tindakan segera MITASA berkaitan isu ini:

1. Mengeluarkan Kenyataan Dalaman "Penafian Persetujuan dengan Pekeliling Baru Kenaikan Pangkat 2017"
2. Menghantar dua (2) pucuk surat kepada Naib Canselor UiTM
3. Mengadakan pertemuan dengan Naib Canselor UiTM berhubung dengan isu ini.