E-mail Print PDF

HEBAHAN INFO SEMASA MITASA-KESATUAN KAKITANGAN AKADEMIK UiTM (13 MEI 2015)

Sebagai hebahan kepada Warga UiTM khususnya Ahli MITASA, beberapa isu, keputusan dan juga saranan dikongsikan untuk pemakluman awal Y.Bhg.Prof/Dr/Datuk/Datin/Tuan/Puan, seperti berikut:

Bil

Perkara

Keputusan / Tindakan

Peringatan Mesra Kepada Stakeholders

1

Status & Prosidur  Permohonan Kenaikan Pangkat DM52

Masih dibawah penyelian dan kawalan UiTM Pusat (LPU / JKK / TNC HEA), tidak ada sebarang penurunan kuasa kepada Kampus AUTONOMI atau Cawangan.
(Menjawab kekeliruan dan pertanyaan para Stakeholdres sedia ada).

Namun sesuatu permohonan kenaikan pangkat bolehlah disokong oleh DEKAN, Rektor mahupun KESATUAN untuk dipertimbangkan oleh pihak JKK dan LPU(Kes-Kes Terlepas Pandang & Sumbangan Besar Kepada UiTM).

Sila memberikan tumpuan, sedikit terhadap permohonan kenainkan pangkat, disamping menjalankan tugas-tugas hakiki dan arahan semasa, kerana kegagalan dan kecuaian kita mengisi borang kenainkan pangkat akan menjejaskan masa hadapan serta rezeki para pensyarah akademik.

2

Status & Prosidur Pengesahan Jawatan

Masih dibawah kuasa UiTM Shah Alam selepas mendapat sokongan PTJ(Kampus Cawangan)

Pengesahan Jawatan Dalam Perkhidmatan adalah dalam tempoh 1- 3 Tahun, justeru boleh dilanjutkan dengan budibicara Ketua Jabatan, namun lanjutan berkaitan tidak boleh melankaui satu tempoh masa yang melebihi arahan Ketua Jabatan(PTJ).

Para Pensyarah Akademik dinasihatkan mengambil serius isu Pengesahan Perkhidmatan, kerana menurut sumber Setiausaha Kerja MITASA, telah wujud Pensyarah Akademik yang telah ditamatkan Perkhidmatan atas sebab-sebab yang tertentu.
(MITASA sedang mengumpul maklumat untuk membantu memurnikan syarat Pengesahan Perkhidmatan dari kalangan Pensyarah Akademik).

3

Isu Pemurnian Skim Gaji Pensyarah

Hasil Mesyuarat Bersama Pendaftar, MITASA akan bekerjasama dengan JPA,SPA, Cuepacs,MAAC dan pihak yang berkaitan secepat mungkin untuk menyediakan Kertas Kerja Penuh dan Mantap, mengikut Skim Gaji PERUBATAN kepada pihak KPM untuk disokongan dan seterusnya dimajukan kepada JPA

MITASA memandang berat berkaitan SKIM Gaji Pensyarah Akademik yang tidak disemak melebihi 13 tahun oleh kepimpinan Kerajaan yang sedia ada.(Mudah-mudahan Pendirian YAB TPM yang komited dan serius untuk menyokong penuh Perubahan Skim Gaji Baru Pensyarah Akademik akan menjadi berita baik untuk semua Stakeholders).

·        Menurut YAB TPM, sokongan kerajaan berdasarkan kemampuan Kementerian Kewangan (Perbendaharaan Malaysia ) dan JPA.

4

Isu EXIT POLICY Pensyarah UiTM

Pensyarah yang GAGAL mematuhi terma dan perjanjian Melanjutkan Pengajian dengaan Tajaan Biasiswa akan terikat dengan EXIT Policy, diantara hukumannya adalah kemungkinan ditamatkan perkhidmatan dan arahan membayar semula bantuan pengajian yang telah disalurkan oleh PTJ.

Rungutan dan tekanan emosi serta perasaan dari kalangan segelintir Pensyarah yang merujuk MITASA berkaitan Polisi yang sedia ada, amat difahami oleh Pengurusan UiTM, khususnya MITASA, namun pelbagai kemudahan pengajian peringkat PhD telah ditawarkan oleh Kerajaan(JPA/KPM)/JPT/UiTM) malahan yang terkini BIASISWA untuk Part Time peringkat PhD, MITASA akan menyokong permohonan para Pensyarah Akademik sekiranya dimajukan melalui Pejabat Setiausaha Kerja MITASA.

Warga Akademik wajar merebut peluang melanjutkan pengajian Peringkat PhD demi kompetensi diri dan mutu pengajaran yang lebih kredibel serta bagi merealisasikan hasrat Kerajaan pada 2020(60%) daripada Warganya berintelektual Tinggi dan juga utk memastikan pertambahan dari segi pemilikan, PhD di Negara ini.

5

Penjumudan Jawatan Penolong Pensyarah


Hasil Mesyuarat MITASA bersama Pendaftar, Perjawatan Penolong Pensyarah, dianggap tidak releven dari status Kompetensi Pensyarah Akademik serta Penilaian dan juga Penarafan, maka itu Jawatan ini akan dimansuhkan.

Para Penolong Pensyarah yang sedia ada AMAT digalakan menyambung pengajian peringkat Ijazah,Master mahupun PhD. Sila rebut peluang dan laluan yang diberikan serta rujuk Setiausaha Kerja MITASA untuk sebarang bentuk sokongan KESATUAN.

6

Kempen Penerangan Jelajah Kampus
Penerangan AKTA 711(Perlindungan Pemberi Maklumat ) dan AKTA 696 Perlindungan Saksi.

AKTA ini digubal oleh kerajaan pada tahun 2010(Akta 711) dan 2009 (Akta 696) untuk memberikan perlindungan kepada setiap Penjawat Awam termasuk Pensyarah daripada ditindas, diugut, penyalahgunaan kuasa, dipulaukan atau apa-apa Kelakuan Tidak Wajar(KTW) oleh mana-mana pihak terhadap Stakeholders.
Pemberian Remedi(Perlindungan Khas) identiti, Perjawatan, Bantuan Sara Hidup, serta pekerjaan dan juga Perlindungan kepada Ahli Keluarga akan dipertimbangkan bagi kes-kes kritikal yang benar-benar mengugat Keselamatan Negara(Isu Jenayah dll) serta mendapat kelulusan Peguam Negara – AKTA 696(Perlindungan Saksi).

· Dalam AKTA 711- Pensyarah atau Penjawat Awam akan dirahsiakan identiti daripada CEO,Ketua Jabatan atau Kerajaan, jika mana-mana Agensi Penyiasatan membocorkan rahsia identiti Pemberi Maklumat , maka hukuman yang sedia menanti adalah RM50,000.00 keatas.


· 2 Orang Pegawai Penerima Maklumat dan Penyiasat yang berintegriti Tinggi akan diamanahkan oleh Jabatan Penyiasat berkaitan dalam menangani isu yang dipanjangkan kepada Organisasi berkaitan.


· Surat Aku Janji yang ditandatangani oleh setiap Penjawat Awam adalah prosidur sedia ada sebagai Penjawat Awam memegang amanah dan kerahsiaan namun AKTA 711 dan 696 mendahului serta lebih perkasa daripada AKU JANJI berkaitan, maka itu tidak wajar timbul kekeliruan untuk membuat apa sahaja aduan Tindakan Tidak Wajar kepada pihak yang berkaitan seperti SPRM,PDRM,JPT dan sebagainya.

 

.../mafa

Last Updated on Tuesday, 19 May 2015 12:41
E-mail Print PDF

PERJUMPAAN MITASA DENGAN KAKITANGAN AKADEMIK UiTM PASIR GUDANG PADA 11 DISEMBER 2014

Kesatuan Akademik  UiTM (MITASA) akan mengadakan perjumpaan bersama ahli dan kakitangan akdemik di UiTM Pasir Gudang , Johor seperti butiran berikut:

Tarikh  : 11 Disember 2014 (Khamis)
Tempat: Bilik Seminar Perpustakaan PTDI, Aras 2, UiTM Pasir Gudang, Johor

Masa   :  11.30 am – 2.00pm
Penceramah MITASA: En Anwar Fahmi bin Abdullah B.K.T
En Saharruddin bin Lin

Ahli MITASA dan semua Kakitangan Akademik UiTM Pasir Gudang dijemput hadir. Bagi yang masih belum mendaftar,  Borang keahlian disediakan .

Sebarang pertanyaan boleh hubungi Puan Baiti di talian 019-7751404 ataupun En Yakub Md Taib di talian 012-3779537

Last Updated on Tuesday, 09 December 2014 17:04
E-mail Print PDF

SEKALUNG PENGHARGAAN MITASA TERHADAP PERLANTIKAN PUAN AZIDA AZMI SELAKU PENDAFTAR UiTM BARU

Perlantikan Puan.Azida Azmi selaku Pendaftar Universiti Teknologi MARA(UiTM) oleh Pengurusan Tertinggi UiTM disambut baik dengan penuh optimis dan positif oleh Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM(MITASA). MITASA juga sehaluan dengan ‘Roadmap’ yang dirancang oleh kepimpinan Tertinggi UiTM khususnya Naib Canselor untuk melihat Universiti ini bukan sahaja mampu melahirkan golongan graduan serta tenaga profesional dari kalangan kaum Bumiputera yang berkompetensi tinggi serta berdaya saing dari segi kehendak pasaran dalam mahupun luar negara, justeru pendirian untuk menjadi UiTM sebagai Universiti Penyelidikan yang turut memperjuangkan aspek Kesarjanaan dari sudut Inovasi serta Pengkomersilan produk.

Namun demikian MITASA tetap berpaksikan kepada perjuangan asal penubuhan Kesatuan adalah untuk memperjuangkan aspek kebajikan para pensyarah akademik dari segi pembangunan modal insan, kompetensi kerjaya, pemurnian skim gaji dan sara hidup serta kebajikan golongan akademik secara menyeluruh sepanjang mereka berkhidmat di universiti ulung di negara ini. MITASA juga memandang serius tujuan utama penubuhan UiTM adalah untuk memastikan masyarakat Bumiputera di luar bandar mahupun bandar memperolehi peluang pendidikan pengajian tinggi secara sama rata dengan masyarakat lain di negara ini.

Isu berkaitan percambahan fizikal Kampus Cawangan (PFI) yang kian rancak serta kehendak pasaran serta idealisma kepimpinan negara serta pengurusan tertinggi UiTM tetap dipandang mulia dan disanjung, namun dalam memburu matlamat untuk melahirkan hampir 200,000 ribu pelajar menerusi gedung ilmu ini, pihak MITASA juga amat berharap aspek kualiti graduan dititik beratkan secara serius. Kekangan dari segi tenaga pengajar berintelektual tinggi di peringkat PhD serta kepakaran dalam bidang pengajian serta pengkhususan kritikal amat wajar dititik beratkan terlebih dahulu.

Permasalahan lojistik, kemudahan prasarana bilik pensyarah, bilik kuliah serta instrumen serta peralatan lebih terkini, moden dan sofistiketed amat diperlukan dalam bidang pengajaran subjek sains, teknologi, kejuruteraan, teknikal serta pelbagai bidang lain yang kritikal. Secara lebih khususnya MITASA amat menyokong penuh penglibatan, peranan dan semangat kerjasama yang lebih mesra stakeholders serta kesatuan dapat dipratikkan dari kalangan Pentadbir khususnya Pendaftar dan juga para pensyarah akademik dari kalangan warga UiTM pelbagai peringkat.

MITASA  melihat wujud sedikit jurang serta kekhilafan dari kalangan Warga Akademik dan juga Pengurusan Pentadbiran pelbagai peringkat di Shah Alam mahupun Kampus Cawangan berhubung pelbagai isu dan sudut pentadbiran. MITASA turut menyokong penuh pandangan dan saranan Y.Bhg Tan Sri Dato’ Sri Prof. Ir.Dr.Sahol Hamid Abu Bakar,selaku Naib Canselor UiTM yang menyarankan agar semua pihak berpegang kepada kesatuan, perpaduan, persefahaman serta berfikiran terbuka dalam memperjuangan agenda, misi, visi dan roadmap universiti kearah IPT yang releven dalam sistem Pengajian Tinggi Negara serta Antarabangsa.

Saranan Naib Canselor agar sentuhan nurani kakitangan pelbagai latarbelakang perjawatan dari kalangan kakitangan Akademik mahupun Pentadbiran wajar dilayan secara penuh hikmah dan melalui sentuhan hati ke hati berbanding proses yang memerlukan khidmat peradaban teknologi.

MITASA juga amat mengharapkan agar pihak Pendaftar UiTM melibatkan Kesatuan dalam perkara yang berkaitan kebajikan, permasalahan, perubahan dasar, polisi serta pekeliling terhadap golongan akademik, agar pandangan pelbagai sudut dan variasi mampu dijana secara lebih saksama dan kredibel. Semoga dengan doa dan persefahaman ini, adalah diharapkan hubungan ukwah serta semangat juang yang baru dapat dibentuk dan dipelihara dari semasa ke semasa.

Salam perjuangan dan Salam UiTM dari seluruh EXCO MITASA dan juga Warga Akademik UiTM.

19 November 2014: MAFA

Page 1 of 44

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Hubungi Kami

Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM (MITASA)
No 993, Aras 3, Blok 9,
Intekma Resort & Convention Centre,
Persiaran Raja Muda, Seksyen 7,
40000 Shah Alam, Selangor.

Tel: 603 5522 5239 / Fax: 603 5522 5240

FB      : www.fb.com/mitasauitm
Emel  : mitasa@salam.uitm.edu.my This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it / mitasa05@yahoo.com This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Reg    : Register Here / Download PDF (password=123)

You are here Home