E-mail Print PDF

MESYUARAT AGUNG DWI TAHUNAN KE-32 MITASA

 

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan Kali ke-32 akan diadakan pada:

Tarikh :           10 September 2015 (Khamis)
Masa   :           8.30 Pagi hingga 1.00 Tengah Hari

Tempat :         Dewan Sri Impian
, Hotel UiTM,  Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

Notis Pertama akan menyusul selepas ini.


DATIN DR SARIMAH ISMAIL
Setiausaha Agung MITASA

E-mail Print PDF

LAPORAN TUNTAS MITASA – Diskusi Majlis Bersama Jabatan (MBJ) 24 Jun 2015

Bil

Perkara

(Usul Dibawa Oleh MITASA)

Keputusan

1

Penetapan Waktu Kuliah Mulai Sesi Baru 2015/2016

Akan dikeluarkan Pekeliling Baru terhadap arahan permulaan kuliah sedia kala oleh TNCA (UiTM). Disarankan semua Stakeholders menunggu sebarang pekeliling dan pemakluman terkini. Namun perjalanan kuliah 8.00 pagi untuk Semester Jun-Oktober 2015 akan diteruskan. 

(Pemakluman pindaan penjadualan , semester akan datang bergantung kepada sebarang pemakluman pejabat TNCA ( UiTM): Jika yang berkenaan. 

Pensyarah ditegah daripada hadir lewat dan tidak mematuhi arahan hadir kuliah,  Tindakan akan diambil terhadap mana-mana pensyarah yang gagal hadir kuliah seperti diarahkan, jika gagal kemukakan justifikasi jelas.

2

Cadangan Penerapan Pemilihan Perjawatan Pengurusan secara Online (Aplikasi Sistem Saringan Pemilihan Jawatan Pentadbiran Bagi Pensyarah Secara Survey Online)

Mesyuarat bersetuju dikemukakan sebarang bentuk perubahan inovasi dalam saringan pemilihan Jawatan peringkat Pengurusan Tertinggi PTJ dan senarai Calon-Calon akan dimajukan kepada Y.Bhg Tan Sri NC UiTM untuk diteliti dan dipertimbangkan mengikut budibicara baik pengurusan yang sedia ada. 

Tan Sri NC menyatakan amalan “ Pintu Terbuka” serta musyawarah sentiasa dipelihara untuk memastikan keharmonian dan keikhlasan dalam perjuangan untuk meningkatkan imej,reputasi dan identiti UiTM senantiasa di utamakan.

 

3

Perlantikan Jawatankuasa Pemurnian Skim Gaji Pensyarah UiTM

Mesyuarat bersatuju MAAC diberikan peranan bersama MITASA dan juga Pejabat Pendaftar UiTM untuk menyegerakan tindakan pembentukan Jawatankuasa Pemurnian Gaji serta Proposal sebagai rujukan perbincangan. 

Tan Sri NC, tidak mahu melihat UiTM memperolehi Skim Gaji tidak setara dengan Skim Gaji Pensyarah seluruh Sistem IPT di Negara ini. 

MITASA disaran bertindak bersama MAAC untuk memastikan isu pemurnian gaji dapat direalisasikan secepat mungkin.

4

Penjanaan Dana Kewangan Universiti  Melalui Budaya Penyelidikan, Inovasi serta Jaringan Industri.

Mesyuarat bersetuju semua pihak dalam seluruh sistem Universiti digalakkan berpegang kepada konsep budaya inovasi serta pencarian dana untuk menghadkan kos pengurusan serta pergantungan terhadap peruntukan Kerajaan.

 

5

Pelarasan Gred Skim Gaji DM45 Ke DM46

Pihak Pendaftar sedang mengambil tindakan sewajarnya dan hasil keputusan mesyuarat akan dimaklumkan secepat mungkin.

6

Cadangan Mengeluarkan Pusat Kesihatan UiTM daripada Pemilihan Dua Klinik Panel Untuk Kemudahan Kakitangan

Mesyuarat bersetuju agar diberikan kelonggaran pemilihan dua klinik panel yang bersesuaian dan merujuk kelulusan pihak PTJ selain daripada Pusat Kesihatan UiTM.

7

Keikhlasan, Kerja Berpasukan Kearahan Pembentukan Keharmonian dalam Perjuangan serta Meningkat Imej, Reputasi Dan Identiti UiTM

Mesyuarat bersetuju setiap Individu, Kesatuan dan para Stakeholders UiTM wajar dengan komitednya menjaga,memelihara Imej,Reputasi dan Identiti UiTM dari semasa ke semasa.


Sebarang, cadangan,penambahbaikan, usul wajar dibawa untuk perbincangan bersama pengurusan tertinggi UiTM sebelum diwar-warkan kepada mana-mana pihak. 

Amalan dan dasar Pintu Terbuka Tan Sri VC sentiasa dipelihara.

8

Sokongan Khas daripada Rektor, Dekan Fakulti terhadap Permohonan Kenaikan Pangkat Pensyarah Akademik 
(Kes-Kes) Terlepas Pandang.

Mesyuarat bersetuju agar sokongan khas oleh Rektor dan Dekan Fakulti dipertimbangan untuk menyokong permohonan kenaikan pangkat pensyarah akademik yang difikirkan banyak menyumbang bakti, telah lama berkhidmat serta terlepas pandang untuk dimajukan kepada pihak LPU dan JKK. 

Tan Sri VC menyatakan kesediaan untuk memberikan pertimbangan terhadap kes-kes tertentu dan pihak yang diberikan kepercayaan wajar memainkan peranan, namun  tidak ada sebarang paksaan terhadap mana-mana pihak.

Disediakan oleh :

En Muhammad Anwar Fahmi bin Abdullah, B.K.T.
Pengerusi Biro Perlindungan Dan Pemberi Maklumat @ EXCO MITASA
24 Jun 2015

Last Updated on Friday, 26 June 2015 11:26
E-mail Print PDF

HEBAHAN INFO SEMASA MITASA-KESATUAN KAKITANGAN AKADEMIK UiTM (13 MEI 2015)

Sebagai hebahan kepada Warga UiTM khususnya Ahli MITASA, beberapa isu, keputusan dan juga saranan dikongsikan untuk pemakluman awal Y.Bhg.Prof/Dr/Datuk/Datin/Tuan/Puan, seperti berikut:

Bil

Perkara

Keputusan / Tindakan

Peringatan Mesra Kepada Stakeholders

1

Status & Prosidur  Permohonan Kenaikan Pangkat DM52

Masih dibawah penyelian dan kawalan UiTM Pusat (LPU / JKK / TNC HEA), tidak ada sebarang penurunan kuasa kepada Kampus AUTONOMI atau Cawangan.
(Menjawab kekeliruan dan pertanyaan para Stakeholdres sedia ada).

Namun sesuatu permohonan kenaikan pangkat bolehlah disokong oleh DEKAN, Rektor mahupun KESATUAN untuk dipertimbangkan oleh pihak JKK dan LPU(Kes-Kes Terlepas Pandang & Sumbangan Besar Kepada UiTM).

Sila memberikan tumpuan, sedikit terhadap permohonan kenainkan pangkat, disamping menjalankan tugas-tugas hakiki dan arahan semasa, kerana kegagalan dan kecuaian kita mengisi borang kenainkan pangkat akan menjejaskan masa hadapan serta rezeki para pensyarah akademik.

2

Status & Prosidur Pengesahan Jawatan

Masih dibawah kuasa UiTM Shah Alam selepas mendapat sokongan PTJ(Kampus Cawangan)

Pengesahan Jawatan Dalam Perkhidmatan adalah dalam tempoh 1- 3 Tahun, justeru boleh dilanjutkan dengan budibicara Ketua Jabatan, namun lanjutan berkaitan tidak boleh melankaui satu tempoh masa yang melebihi arahan Ketua Jabatan(PTJ).

Para Pensyarah Akademik dinasihatkan mengambil serius isu Pengesahan Perkhidmatan, kerana menurut sumber Setiausaha Kerja MITASA, telah wujud Pensyarah Akademik yang telah ditamatkan Perkhidmatan atas sebab-sebab yang tertentu.
(MITASA sedang mengumpul maklumat untuk membantu memurnikan syarat Pengesahan Perkhidmatan dari kalangan Pensyarah Akademik).

3

Isu Pemurnian Skim Gaji Pensyarah

Hasil Mesyuarat Bersama Pendaftar, MITASA akan bekerjasama dengan JPA,SPA, Cuepacs,MAAC dan pihak yang berkaitan secepat mungkin untuk menyediakan Kertas Kerja Penuh dan Mantap, mengikut Skim Gaji PERUBATAN kepada pihak KPM untuk disokongan dan seterusnya dimajukan kepada JPA

MITASA memandang berat berkaitan SKIM Gaji Pensyarah Akademik yang tidak disemak melebihi 13 tahun oleh kepimpinan Kerajaan yang sedia ada.(Mudah-mudahan Pendirian YAB TPM yang komited dan serius untuk menyokong penuh Perubahan Skim Gaji Baru Pensyarah Akademik akan menjadi berita baik untuk semua Stakeholders).

·        Menurut YAB TPM, sokongan kerajaan berdasarkan kemampuan Kementerian Kewangan (Perbendaharaan Malaysia ) dan JPA.

4

Isu EXIT POLICY Pensyarah UiTM

Pensyarah yang GAGAL mematuhi terma dan perjanjian Melanjutkan Pengajian dengaan Tajaan Biasiswa akan terikat dengan EXIT Policy, diantara hukumannya adalah kemungkinan ditamatkan perkhidmatan dan arahan membayar semula bantuan pengajian yang telah disalurkan oleh PTJ.

Rungutan dan tekanan emosi serta perasaan dari kalangan segelintir Pensyarah yang merujuk MITASA berkaitan Polisi yang sedia ada, amat difahami oleh Pengurusan UiTM, khususnya MITASA, namun pelbagai kemudahan pengajian peringkat PhD telah ditawarkan oleh Kerajaan(JPA/KPM)/JPT/UiTM) malahan yang terkini BIASISWA untuk Part Time peringkat PhD, MITASA akan menyokong permohonan para Pensyarah Akademik sekiranya dimajukan melalui Pejabat Setiausaha Kerja MITASA.

Warga Akademik wajar merebut peluang melanjutkan pengajian Peringkat PhD demi kompetensi diri dan mutu pengajaran yang lebih kredibel serta bagi merealisasikan hasrat Kerajaan pada 2020(60%) daripada Warganya berintelektual Tinggi dan juga utk memastikan pertambahan dari segi pemilikan, PhD di Negara ini.

5

Penjumudan Jawatan Penolong Pensyarah


Hasil Mesyuarat MITASA bersama Pendaftar, Perjawatan Penolong Pensyarah, dianggap tidak releven dari status Kompetensi Pensyarah Akademik serta Penilaian dan juga Penarafan, maka itu Jawatan ini akan dimansuhkan.

Para Penolong Pensyarah yang sedia ada AMAT digalakan menyambung pengajian peringkat Ijazah,Master mahupun PhD. Sila rebut peluang dan laluan yang diberikan serta rujuk Setiausaha Kerja MITASA untuk sebarang bentuk sokongan KESATUAN.

6

Kempen Penerangan Jelajah Kampus
Penerangan AKTA 711(Perlindungan Pemberi Maklumat ) dan AKTA 696 Perlindungan Saksi.

AKTA ini digubal oleh kerajaan pada tahun 2010(Akta 711) dan 2009 (Akta 696) untuk memberikan perlindungan kepada setiap Penjawat Awam termasuk Pensyarah daripada ditindas, diugut, penyalahgunaan kuasa, dipulaukan atau apa-apa Kelakuan Tidak Wajar(KTW) oleh mana-mana pihak terhadap Stakeholders.
Pemberian Remedi(Perlindungan Khas) identiti, Perjawatan, Bantuan Sara Hidup, serta pekerjaan dan juga Perlindungan kepada Ahli Keluarga akan dipertimbangkan bagi kes-kes kritikal yang benar-benar mengugat Keselamatan Negara(Isu Jenayah dll) serta mendapat kelulusan Peguam Negara – AKTA 696(Perlindungan Saksi).

· Dalam AKTA 711- Pensyarah atau Penjawat Awam akan dirahsiakan identiti daripada CEO,Ketua Jabatan atau Kerajaan, jika mana-mana Agensi Penyiasatan membocorkan rahsia identiti Pemberi Maklumat , maka hukuman yang sedia menanti adalah RM50,000.00 keatas.


· 2 Orang Pegawai Penerima Maklumat dan Penyiasat yang berintegriti Tinggi akan diamanahkan oleh Jabatan Penyiasat berkaitan dalam menangani isu yang dipanjangkan kepada Organisasi berkaitan.


· Surat Aku Janji yang ditandatangani oleh setiap Penjawat Awam adalah prosidur sedia ada sebagai Penjawat Awam memegang amanah dan kerahsiaan namun AKTA 711 dan 696 mendahului serta lebih perkasa daripada AKU JANJI berkaitan, maka itu tidak wajar timbul kekeliruan untuk membuat apa sahaja aduan Tindakan Tidak Wajar kepada pihak yang berkaitan seperti SPRM,PDRM,JPT dan sebagainya.

 

.../mafa

Last Updated on Tuesday, 19 May 2015 12:41

Page 1 of 45

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Hubungi Kami

Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM (MITASA)
No 993, Aras 3, Blok 9,
Intekma Resort & Convention Centre,
Persiaran Raja Muda, Seksyen 7,
40000 Shah Alam, Selangor.

Tel: 603 5522 5239 / Fax: 603 5522 5240

FB      : www.fb.com/mitasauitm
Emel  : mitasa@salam.uitm.edu.my This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it / mitasa05@yahoo.com This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Reg    : Register Here / Download PDF (password=123)

You are here Home